ปลุกจิตสำนึกคนไทย

posted on 15 Aug 2009 15:28 by immortalpao in Knowledge
http://www.upchill.com/direct/bd6e56d4940f2efccff7995f2819198f.jpg
http://www.upchill.com/direct/77b091e9274ca326ca92d9f0f7ab9292.jpg
http://www.upchill.com/direct/cf1a7eed8645a588b13b266014385105.jpg
http://www.upchill.com/direct/009d6c9d65d294d9e168d08ba4f783d3.jpg
http://www.upchill.com/direct/6e733b944b126b67f3c24541f5ad5d1a.jpg
http://www.upchill.com/direct/921b2ea0e264e3c5afbc85c00d95a12f.jpg
http://www.upchill.com/direct/15fb8b5af79ef1d0237fb54f3b2b708e.jpg
http://www.upchill.com/direct/2899aefd7c734429339bbb50d2394330.jpg
http://www.upchill.com/direct/e3eeff72ebbaf0b4329b043f88bac04e.jpg
http://www.upchill.com/direct/23104a10e6644c203c8ba22c8fafff17.jpg
http://www.upchill.com/direct/51a2f9237f37eb91487a53c61d27134d.jpg
http://www.upchill.com/direct/dfb7df10935368de8805a65cddbd7a4a.jpg
http://www.upchill.com/direct/deb590c0daa4514a54ebb064a50fd165.jpg
http://www.upchill.com/direct/2210fd250306829dbaff3d67de603567.jpg
http://www.upchill.com/direct/11e2e5ea92834ab665810b47171a69f3.jpg
http://www.upchill.com/direct/1426fb7d49f33a7631776bd3a0d0d2c9.jpg
http://www.upchill.com/direct/2992be183aea2627a94ce07bdd9d55c2.jpg
http://www.upchill.com/direct/b30018f387687d59c80077563263a22e.jpg
http://www.upchill.com/direct/a57b9b508bb5e523dffcea6f57c77131.jpg
http://www.upchill.com/direct/1efe58461a8dd16849bec884196fc2dc.jpg
http://www.upchill.com/direct/667dcce25d1b49fd16f7512a5d3063c2.jpg
http://www.upchill.com/direct/782d37d1264ddce38530ab700413afa8.jpg
http://www.upchill.com/direct/e8e9cf5adfaeead609c50b966bfca20a.jpg
http://www.upchill.com/direct/ab0db9882c265a0ad3be79bf38901e41.jpg
http://www.upchill.com/direct/b40159e174e0fef681e123ffeb8c9a3b.jpg
http://www.upchill.com/direct/a6c56c13c97dd268bd280d2732cd4680.jpg

Comment

Comment:

Tweet

ที่ผ่านมาเราเสียส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่
ปัจจุบันเราเสียไปแบบว่าไม่ได้อะไร
ตอบทีว่าเราได้อะไร เป็น FW ที่ดีจริงๆ

#4 By Critical#Zeed on 2009-08-15 21:28

confused smile confused smile

#3 By none on 2009-08-15 18:03

มองอีกมุม ถ้าเราไม่ยอมเสีย เราอาจจะตกเป็นเมืองขึ้นของเขาเน้อ

ถึงตอนได้เอกราชมาแล้วอาจจะโดนซอยยิกกว่านี้อีก

#2 By Ratcicle on 2009-08-15 17:21

ไม่ยักกะรู้ว่าลาวเคยเป็นของไทยsad smile

#1 By เฟย์ on 2009-08-15 15:38