พบกับวิธีการใช้ google เบื้องต้น ที่ควรรู้แต่บางคนยังไม่รู้

- การใช้เครื่องหมายบวก (+) เชื่อมคำ

โดยปกติ Google จะไม่ใส่ใจในในการค้นหาข้อมูลจากการพิมพ์ Keyword ประเภท Common Word( คำง่ายๆ ) เช่น at, with, on, what, when, where, how, the, to, of แต่เนื่องจากเป็นบางครั้งคำเหล่านี้เป็นคำสำคัญของประโยคที่ผู้ใช้จำเป็นต้องค้นหา ดังนั้นเครื่องหมาย + จะช่วยเชื่อมคำ โดยมีเงื่อนไข ว่า ก่อนหน้าเครื่องหมาย + ต้องมีการเว้นวรรค 1 เคาะด้วย เช่น หากต้องการค้นหาเว็บไซต์เกี่ยวกับเกมส์ที่มีชื่อว่า Age of Empire ถ้าผู้ใช้พิมพ์ Keyword Age of Empire Google ก็จะทำการค้นหาแยกคำโดยไม่สนใจคำว่า of และจะค้นหาคำว่า Age หรือ Empire เพียงสองคำ แต่ถ้าผู้ใช้ระบุว่า Age +of Empire Google จะทำการค้นหาทั้งคำว่า Age, of และ Empire ครับ
http://www.kapook.com/google/search/images/index_clip_image006.jpg

- ตัดบางคำที่ไม่ต้องการค้นหาด้วยเครื่องหมายลบ ( - )

จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถตัดเรื่องที่ผู้ใช้ไม่ต้องการ หรือไม่เกี่ยวข้องออกไปได้ เช่น ถ้าผู้ใช้ต้องการค้นหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการ ล่องแก่ง แต่ไม่ต้องการ การล่องแก่งที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดตาก ให้ผู้ใช้พิมพ์ Keyword ว่า ล่องแก่ง -ตาก (เช่นเดียวกับเครื่องหมาย + ต้องเว้นวรรคก่อนหน้าเครื่องหมายด้วย) Google จะทำการค้นหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการล่องแก่ง แต่ไม่มีจังหวัดตากเข้ามาเกี่ยวข้อง
http://www.kapook.com/google/search/images/index_clip_image008.jpg

- การค้นหาด้วยเครื่องหมายคำพูด ("...")

เหมาะสำหรับการค้นหาคำ Keyword ที่มีลักษณะเป็น ประโยควลีหรือกลุ่มคำ ที่ผู้ใช้ต้องการให้แสดงผลทุกคำในประโยค โดยไม่แยกคำ เช่น ถ้าผู้ใช้ต้องการหาเว็บไซต์เกี่ยวกับเพลงที่มีชื่อว่า If I Let You Go ให้พิมพ์ว่า " If I Let You Go" Google จะทำการค้นหาประโยค " If I Let You Go" ทั้งประโยคโดยไม่แยกคำค้นหา
http://www.kapook.com/google/search/images/index_clip_image010.jpg

- การค้นหาด้วยคำว่า OR

เป็นการสั่งให้ Google ค้นหาข้อมูลเพิ่มมากขึ้น เช่น ถ้าผู้ใช้ต้องการค้นหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ การล่องแก่ง ทั้งในจังหวัดตาก และปราจีนบุรี ให้ผู้ใช้พิมพ์ Keyword ว่า ล่องแก่ง ตาก OR ปราจีนบุรี Google จะทำการค้นหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการล่องแก่งทั้งในจังหวัดตาก และกาญจนบุรี
http://www.kapook.com/google/search/images/index_clip_image012.jpg

- ไม่ต้องใช้คำว่า " AND" ในการแยกคำค้นหา

แต่เดิมการใช้ Keyword ที่มากกว่า 1 คำในการค้นหาเว็บไซต์แบบแยกคำ ผู้ใช้จำเป็นต้องใช้ AND ในการแยกคำเหล่านั้นครับ ปัจจุบันไม่ต้องใช้ AND แล้วครับ เพราะ Google จะทำการแยกคำให้โดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ทำการเว้นวรรคคำเหล่านั้น เช่น ถ้าผู้ใช้พิมพ์คำว่า Thai Travel Nature เมื่อคลิกปุ่มค้นหา ก็จะพบว่าในรายชื่อหรือเนื้อหาของเว็บที่ปรากฏจะมีคำว่า Thai ,Travel และ Nature อยู่ในนั้นด้วยครับ
http://www.kapook.com/google/search/images/index_clip_image014.jpg

- Google ค้นหาไฟล์ได้

Google สามารถค้นหาไฟล์เอกสารที่สำคัญๆ ได้ดังนี้

Adobe Portable Document Format ( ไฟล์นามสกุล . pdf) 
Adobe PostScript ( ไฟล์นามสกุล . ps) 
Lotus 1-2-3 ( ไฟล์นามสกุล . wk1, .wk2, .wk3, .wk4, .wk5, .wki, .wks และ . wku) 
Lotus WordPro ( ไฟล์นามสกุล . lwp) 
MacWrite ( ไฟล์นามสกุล . mw) 
Microsoft Excel ( ไฟล์นามสกุล . xls) 
Microsoft PowerPoint ( ไฟล์นามสกุล . ppt) 
Microsoft Word ( ไฟล์นามสกุล . doc) 
Microsoft Works ( ไฟล์นามสกุล . wks, .wps, .wdb) 
Microsoft Write ( ไฟล์นามสกุล . wri) 
Rich Text Format ( ไฟล์นามสกุล . rtf) 
Shockwave Flash ( ไฟล์นามสกุล . swf) 
Text ( ไฟล์นามสกุล . ans, .txt)

รูปแบบของการค้นหาคือ ให้ผู้ใช้พิมพ์ "ชื่อเรื่องหรือชื่อเอกสาร" filetype: นามสกุลของไฟล์ ในช่อง Google ตัวอย่างเช่น "การเลี้ยงไก่" filetype:doc ซึ่งหมายถึง 
การค้นหาไฟล์เอกสารที่มีนามสกุล . doc เรื่อง การเลี้ยงไก่ นั่นเอง
http://www.kapook.com/google/search/images/index_clip_image022.jpg

- เว็บไซต์ที่ถูกลบไปแล้ว Google ก็ยังค้นหาได้อยู่

เพราะก่อนหน้านี้เว็บไซต์ที่ถูกลบเหล่านั้นได้ถูกบรรจุหรือจัดเก็บไว้ในเครื่องที่เรียกว่า Cache ของ Google ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับ เช่น บางลิงค์ที่ผู้ใช้งานคลิกเข้าชมไม่ได้อันเนื่องมาจากถูกลบออกไปแล้ว ผู้งานก็เพียงแต่คลิกที่เมนู หน้าที่ถูกเก็บไว้ 

- ค้นหาหน้าเว็บที่มีข้อมูลคล้ายกันได้

ในบางครั้งเมื่อ Cache จะไม่สามารถช่วยผู้ใช้ค้นหาเว็บไซต์นั้นได้ แต่ผู้ใช้งานสามารถค้นหาเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาคล้ายกัน โดคลิกไปยังเมนู หน้าที่คล้ายกัน ครับ

- Google สามารถค้นหาเว็บทั้งหมดที่เชื่อมมายังเว็บนั้นได้

โดยพิมพ์ link: ชื่อ URL ของเว็บ ในช่อง Search ของ Google เช่น link:www.plawan.com เป็นการค้นหาลิงค์ที่เชื่อมมายังเว็บของปลาวาฬดอตคอมเป็นต้น

- Google สามารถหาคำเฉพาะเจาะจงในเว็บไซต์นั้นๆ ได้

โดยพิมพ์ คำที่ค้นหา site: ชื่อ URL ของเว็บ ในช่อง Search ของ Google เช่น Google Earth site:www.kapook.com ซึ่งเป็นการหาหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ Google Earth ในเว็บไซต์ของ Kapook นั่งเองครับ

- ค้นหาแบบวัดดวงกันบ้าง

จะวัดดวงค้นหาเว็บไซต์ด้วย Google กันสักครั้งคงไม่เป็นไร เพราะถ้าดวงดีผู้ใช้ก็จะได้ไม่เสียเวลามานั่นเลือกให้เมื่อตุ้มครับ โดยพิมพ์ Keyword สำหรับค้นหาเว็บไซต์ที่ต้องการจากนั้นคลิกที่ปุ่ม ดีใจจัง ค้นหาแล้วเจอเลย

- ใช้ Google แทนเครื่องคิดเลขได้

ผู้ใช้สามารถใช้ Google คำนวนตัวเลขด้วยเครื่องหมายในการคำนวนหลักๆ เช่น

+ = บวก

- = ลบ

* = คูณ

/ = หาร

^ = ยกกำลัง

- ค้นหาความหมายหรือนิยามของศัพท์เฉพาะ(เป็นภาษาอังกฤษ)

Google สามารถค้นหาศัพท์เฉพาะได้ด้วยการพิมพ์ define: ศัพท์เฉพาะ

- ค้นหารีวิวภาพยนตร์สนุกๆ

ผู้ใช้สามารถค้นหารีวิวหรือตัวอย่างภาพยนตร์ด้วย Google ได้ง่ายๆ ด้วยการพิมพ์ movie: ชื่อภาพยนตร์

- ค้นเนื้อหาข้อมูลในเว็บไซต์ที่ต้องการ

ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลเฉพาะในเว็บไซต์ที่ต้องการได้ โดยการพิมพ์ ชื่อข้อมูลค้นหา site: เว็บไซต์ที่จะค้นหา ยกตัวอย่างเช่น การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ Spyware ในเว็บไซต์ของกระปุก โดยการพิมพ์ Spyware site: kapook.com

-ใช้เครื่องหมาย ~ ตอนที่ไม่มั่นใจกับคำนั้น


ในกรณีที่คุณจำไม่ได้ว่า key word คืออะไรแตุ่คุณพอรู้คำไกล้เคียงคุณสามารถใช้เครื่องหมาย ~นำหน้าคำนั้นได้เช่น คุณพิมพ์ว่า ~light googel จะหาคำใ กล้เ คียงพวก lighting light buld lite ด้วย

-ใช้เครื่องหมาย | ในความหมายว่าหรือได้

นอกจากจะใช้คำว่า OR แล้วยังสามารถใช้เครื่อหมาย | ซึ้งผลที่ออกมาก็ไม่แต่ต่างกันครับ

-จำได้แต่คำสุดท้ายใช้เครื่อง * สิ

เครื่องหมายนี้จะใส่ในกรณีที่คำที่ต้องการหาเป็นวลีแต่จำทั้งหมดไม่ได้ จำได้เพียงบางส่วยของวลีให้ใช้ * นำหน้าทำที่จะได้นั้นขอบคุณ: http://www.kapook.com/google/showconten … ntent_id=2

จาก http://www.ov3rsky.com/viewtopic.php?id=2638 

Comment

Comment:

Tweet

บลีอกดีๆทำไมไม่มีใครเข้านะ Hot! Hot! Hot!

#1 By Candyz on 2009-09-14 19:36