ตาราง GPU Power consumption

posted on 10 Sep 2009 22:40 by immortalpao in Knowledge

 คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ตารางแสดงการใช้พลังงานไฟฟ้าแต่ละการ์ดจอ

Comment

Comment:

Tweet