เข้าไปที่ My Documents\NFS Shift ลบโปรไฟล์ทั้งหมดออก ให้เหลือแต่ graphicsconfig
แล้วคลิกขวาที่ graphicsconfig เลือก Open With - Notepad
ให้แก้ตามนี้ copy Code ด้านหลังนี้ไปแทนได้เลย

<?xml version="1.0" ?>
<Reflection>
<class name="BRTTIRefCount" base="root class" />
<class name="BPersistent" base="BRTTIRefCount">
<prop name="Name" type="String" />
</class>
<class name="GraphicConfigData" base="BPersistent">
<prop name="Mode" type="Fct" />
<prop name="Vsync" type="Fct" />
<prop name="Windowed" type="Fct" />
<prop name="TextureFilter" type="Fct" />
<prop name="TextureResolution" type="Fct" />
<prop name="Brightness" type="Fct" />
<prop name="CarDetailLevel" type="Fct" />
<prop name="TrackDetailLevel" type="Fct" />
<prop name="ShadowDetailLevel" type="Fct" />
<prop name="MotionblurLevel" type="Fct" />
<prop name="EffectsDetailLevel" type="Fct" />
</class>
<data class="GraphicConfigData" id="0xBB11E0">
<prop name="Name" data="" />
<prop name="Mode" adapter="0" width="1024" height="768" antialias="0" refresh="60" />
<prop name="Vsync" vsync="1" />
<prop name="Windowed" windowed="0" />
<prop name="TextureFilter" texturefilter="0" />
<prop name="TextureResolution" textureresolution="1" />
<prop name="Brightness" brightness="10" />
<prop name="CarDetailLevel" cardetaillevel="0" />
<prop name="TrackDetailLevel" trackdetaillevel="0" />
<prop name="ShadowDetailLevel" shadowdetaillevel="0" />
<prop name="MotionblurLevel" motionblurLevel="0" />
<prop name="EffectsDetailLevel" effectsdetaillevel="2" />
</data>
</Reflection>

แล้ว Save จากนั้นก็เข้าเกมส์ตามปกติ แล้วปัญหาก็จะหมดไป พอหายหลุดแล้วสามารถก็ปรับคุณภาพ
ได้ตามต้องการ

เคดิต:jokergame.com

เล่นแล้วค้าง เสียงค้าง ภาพหาย ERROR ฯลฯ ลองทำดูนะครับ ปัญหาอาจจะหายได้ เท่าที่ผมลองได้ผล  

Comment

Comment:

Tweet

#1 By kanja (118.172.53.150) on 2010-02-25 09:21