ข้อสอบครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2552

GAT
ความถนัดทั่วไป (GAT) รหัสวิชา 85 ตอนที่ 1
ความถนัดทั่วไป (GAT) รหัสวิชา 85 ตอนที่ 2

PAT
ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) รหัสวิชา 71
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) รหัสวิชา 72
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) รหัสวิชา 73
ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4) รหัสวิชา 74
ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) รหัสวิชา 75
ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6) รหัสวิชา 76
ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1) รหัสวิชา 77
ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2) รหัสวิชา 78
ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น (PAT 7.3) รหัสวิชา 79
ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) รหัสวิชา 80
ความถนัดทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5) รหัสวิชา 81
ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT 7.6) รหัสวิชา 82

ข้อสอบครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2552

GAT
ความถนัดทั่วไป (GAT) รหัสวิชา 85 ตอนที่ 1
ความถนัดทั่วไป (GAT) รหัสวิชา 85 ตอนที่ 2

PAT
ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) รหัสวิชา 71
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) รหัสวิชา 72
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) รหัสวิชา 73
ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4) รหัสวิชา 74
ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) รหัสวิชา 75
ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6) รหัสวิชา 76
ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1) รหัสวิชา 77
ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2) รหัสวิชา 78
ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น (PAT 7.3) รหัสวิชา 79
ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) รหัสวิชา 80
ความถนัดทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5) รหัสวิชา 81
ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT 7.6) รหัสวิชา 82

ที่มาข้อสอบ Niets.or.th

เฉลยของครั้งที่ 1

GAT 1   =  http://upic.me/i/ch/oaimg.jpg
GAT 2   =  http://upic.me/i/m3/0img_0001.jpg
PAT 1   =  http://upic.me/i/95/img_0002.jpg
PAT 2   =  http://upic.me/i/5w/1img_0003.jpg
PAT 3   =  http://upic.me/i/gq/img_0004.jpg
PAT 4   แผ่นที่ 1   =  http://upic.me/i/yn/img_0005.jpg
           แผ่นที่ 2   =  http://upic.me/i/wh/img_0006.jpg
           แผ่นที่ 3   =  http://upic.me/i/5h/img_0007.jpg
PAT 5   =  http://upic.me/i/yx/img_0001.jpg
PAT 6   =  http://upic.me/i/th/img_0002.jpg
PAT 7
  PAT 7.1   =  http://upic.me/i/qm/img_0003.jpg
  PAT 7.2   =  http://upic.me/i/wm/img_0004.jpg
  PAT 7.3   =  http://upic.me/i/kh/img_0005.jpg
  PAT 7.4   =  http://upic.me/i/gx/img_0006.jpg
  PAT 7.5   =  http://upic.me/i/v8/img_0007.jpg
  PAT 7.6   =  http://upic.me/i/q4/img_0008.jpg
 

จาก ov3rsky.com

เฉลยของครั้งที่ 2

GAT

 http://www.upchill.com/direct/641cb99aa615d6572a94b68db99c9c8c.jpg

 PAT1

http://www.upchill.com/direct/8f634dd1b1036a87df75e4d93109d5dd.jpg

PAT2
http://www.upchill.com/direct/4260267edfed673ea1e0aa7a8df82aff.jpg

PAT3
http://www.upchill.com/direct/89fba83b710e437ce314c02bb036aa52.jpg

PAT5
http://www.upchill.com/direct/bc551649c0349a2b74b1c542e979e467.jpg

 
เครดิตเฉลยข้อสอบครั้งที่2 02dual.com 
Tags: gat, pat 0 Comments

Comment

Comment:

Tweet