CPU AMD ทุกกล่องจะมี กำกับว่าของแท้โดยเป็นแบบ ด้านล่างนี้ส่วนของปลอมหรือเลียนแบบจะเป็นแบบด้านล่างนี้ครับ

 หรือ 

เข้าเรื่องดีกว่า วิธีการดูจะต้องดูที่ Holographic ของหน้ากล่อง


วิธีการดู
ถ้าดูตรงๆผลที่ได้คือ........

ถ้าดูจากด้านซ้ายผลที่ได้คือ.........

ถ้าดูจากด้านขวาผลที่ได้คือ..........

ถ้าดูจากด้านบนผลที่ได้คือ..........

ถ้าดูจากด้านล่างผลที่ได้คือ........


และไม่ใช่ของจริงไม่ต้องซื้อนะครับเพื่อผลประโยชน์ของคุณ

ที่มา forums.overclockzone.com

Comment

Comment:

Tweet

แจ๋ว....ขอบคุณค่ะ

#1 By ปิงปอง (125.26.71.95) on 2009-10-09 13:07