NameSpace Threading
คำสั่ง Sleep ใช้สำหรับหน่วงเวลาการทำงานของ Object ด้วยการกำหนดตัวเลขระยะเวลา
รูปแบบThreading.Thread.Sleep(millisecondsTimeout As Integer)รหัส:
Public Class Form1
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _   'สั่งให้ ProgressBar ทำงาน ด้วยการคลิ๊กที่ปุ่ม Start
ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
PgB1.Minimum = 1
PgB1.Maximum = 100  'ประกาศตัวแปร ProgressBar
PgB1.Step = 1
PgB1.Value = 1
Dim x As Integer   'ประกาศตัวแปรตัวอักษร x มีค่าเปรียบเสมือนตัวเลข เพื่อใช้ในการนับ
For x = 1 To 100 Step 1   'คำสั่ง Loop For Next
If PgB1.Value < 100 Then
PgB1.Value += 1   'คำสั่งให้ bar ของ Progress เคลื่อนที่ไปด้วยการ + 1 ไปเรื่อยๆ
Threading.Thread.Sleep(50)   'คำสั่งหน่วงเวลา ให้ bar ของ Progress ค่อยๆเคลื่อนที่ไปตามระยะเวลาที่กำหนด
End If
Next x
If PgB1.Value >= 100 Then
MsgBox("Completed.", MsgBoxStyle.Information, "")
PgB1.Value = 1
End If
End Sub
Private Sub PgB1_Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles PgB1.Click
End Sub
End Class
----------------------------------------------------------
Project Download:http://upload.one2car.com/download.a...OEER[9CRW1
----------------------------------------
คำสั่ง: ยกเลิกการใช้งาน หรือปิดโปรแกรมต่างๆ
รหัส:
Close()
รหัส:
Me.Close
รหัส:
Application.Exit()

เครดิต sak2005

Comment

Comment:

Tweet

สถาบันสอนเขียนโปรแกรมอัฉริยะ
http://www.EXPERT-PROGRAMMING-TUTOR.COM
สอนเขียนโปรแกรมตัวต่อตัวถึงบ้าน-ที่ทำงานของท่าน

รับสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยรุ่นพี่เกียรตินิยม จากวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ทำงานจริง เห็นผลแน่นอน สอนชัดเจนสนุก สอนได้ทั้งนั้น C/C++ ตั้งแต่เบสิก ไปจนถึงเรื่องลึกๆ ตั้งแต่ ประกาศตัวแปล loop class ไปจนถึง template สามารถสอนให้รู้เรื่องได้ สอนตั้งแต่ data structure ไปจบถึง database เรียนแล้วจะรู้สึกว่าการเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องง่ายๆ สอนสำหรับเรียนเพื่อสอบ หรือ เรียนเพื่องาน ธุรกิจ ลองโทรมา แล้วจะรู้ว่ามันเยี่ยมมาก C#JavaVB มาเลยได้หมด เพราะประสบการณ์แน่น อัลกอปึก math แน่น โทร 085 350 7540

รับสอนดังต่อไปนี้และอื่นๆอีกมากมาย

สอนอนเขียน C#
สอนเขียน Visual Basic 2008

สอนเขียน C Programming

สอนเขียน C++ Programming
สอนเขียน C++ Programming Advance

สอนเขียน Java
สอนเขียน PHP
สอนเขียน javascript

สอนเขียน Ajax + Web framework

Database ด้วย SQL

สอนเขียน PL/SQL

ควบคุม Hardware ด้วย Serial PortParallel Port

สอนเขียน Microcontroller C51ARMPIC

สอนใช้ joomla
สอนการทำ website ด้วยตัวของท่านเองสอนวิชา Data structure
สอนวิชา Algorithm
ทีมติวเตอร์ของเราทุกคนสำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวะกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับเกียรตินิยมทุกคน จึงการันตี ได้ถึงคุณภาพการสอนของเรา
เราสอน โปรแกรมมิ่ง มากมายหลายภาษาตามแต่ความต้องการของท่าน เช่น CC# C++ Java VB.NET PHP Asp.net Jsp รวมถึงการเขียนเวบไซต์ และ เขียนเวบแอพพลิเคชั่นอีกด้วย ฯลฯ
นอกจากนี้เรายังสอน การจัดการฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมผ่าน Network การเขียนโปรแกรมบน Linux-Unix OpenGL อีกด้วย

รวมถึง ADVANCE TOPIC ทาง COMPUTER เช่น วิชา Data structure วิชา Algorithm ระบบ Data mining AI ฯลฯ
สำหรับนักศึกษาที่ต้องการ ที่ปรึกษาทำโปรเจคหรือการช่วยเหลือการทำโปรเจค เรายินดีช่วยเหลือ

เนื่องด้วยเราสอนแบบตัวต่อตัวท่านที่เรียนกับเราจึงสามารถออกแบบการเรียนได้ว่าอยากเรียนเรื่องอะไร ตอนไหน จึงจะเหมาะสมกับตัวท่านเองที่สุด และเราคิดค่าบริการเป็นชั่วโมงในราคากันเอง เราสอนโดยนัดกับท่าน ในเวลาและสถานที่ที่ท่านสะดวก เช่นที่บ้านท่าน หรือ ที่ทำงานของท่าน(เฉพาะในกรุงเทพ) หรือตามห้างสรรพสินค้า ทั่วไป ที่ท่านสะดวกที่สุด โดยเราจะมี computer notebook ให้ท่านลองของจริงกับงานจริงของท่าน ตัวอย่างจริง ทำให้ท่านเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
ใครที่ควรให้เรารับใช้ไปสอน
1 นักเรียน ระดับ ม.ปลาย ที่เรียนเขียนโปรแกรมในห้องไม่รู้เรื่อง หรือ รู้เรื่องแต่ต้อง การเรียนแบบเข้มเพื่อเตรียมตัวสอบ โอลิมปิกวิชาการ
2 นิสิต นักศึกษา ที่เรียนเขียนโปรแกรมในชั้นเรียนไม่รู้เรื่อง หรือต้องการเรียนเสริม วิชา Data structure วิชา Algorithm วิชา Database Design หรือ รู้เรื่องแต่ต้อง การเรียนแบบเข้มเพื่อเตรียมตัวสอบ เพื่อทำเกรด ให้ได้ A
3 นิสิต นักศึกษา ที่เรียนไม่ได้เรียนมาทาง Computer Science Computer Engineering โดยตรงแต่มีใจรักการเขียนโปรแกรม และตั้งใจจะจบออกไปประกอบอาชีพด้านนี้
4 คนทำงาน ที่เรียนไม่ได้เรียนมาทาง Computer Science Computer Engineering โดยตรงแต่มีใจรักการเขียนโปรแกรม และตั้งใจจะประกอบอาชีพด้านนี้เลยต้องการความรู้เพิ่มเติมอย่างรู้จริง เพื่อทำงาน
5 คนทำงาน ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเองให้ทันกับการ เปลี่ยนแปลงของโลก และของธุรกิจ จึงอยากเรียนเขียนโปรแกรม เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน ปรับปรุงระบบงาน
6 เจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการทำระบบ IT ของบ. ตัวเอง ให้ใช้งานได้จริง อาจจะลองจ้างคนมาเขียนแล้วไม่ถูกใจ ไม่ตรงตามความต้องการ จึงอยากทำเอง ซึ่ง ถ้าคุณเรียนกับเราแล้ว จะรู้ว่าทำโปรแกรมเองไม่ยากอย่างที่คิด นอกจากนี้ ยังมีข้อดีกว่าจ้างคน มาเขียนคือ สามารถปรับปรุงต่อยอดได้เองในอนาคต อาจจะทำ Website ของตัวเอง ที่ link กับ database ของการขายหน้าร้าน ของระบบจัดการลูกค้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 085 350 7540
หรือทาง EMAIL: INFO@EXPERT-PROGRAMMING-TUTOR.COM NTPRINTF@GMAIL.COM
http://www.EXPERT-PROGRAMMING-TUTOR.COM

#1 By EXPERT-PROGRAMMING-TUTOR.COM (58.11.4.133) on 2010-05-20 14:07