ออกแบบ GUI ตามรูปเลยครับ

 

ให้ทำการเปลี่ยน Name ของ Object ต่างๆ ที่ในกรอบ properties ขวามือ ดังนี้

ปุ่ม C ที่Nameเปลี่ยนชื่อเป็น btnCLR
ปุ่ม 7 "---------------" btn_Num_7
ปุ่ม 8 "-------------