เรียนลัด VB.NET เบื้องต้น

posted on 11 Sep 2009 21:37 by immortalpao

Credit : sak2005

จาก  http://forums.overclockzone.com/forums/showthread.php?t=568979

ผมครุ่นคิดอยู่นานว่า..ทำอย่างไร? ที่จะสอนการใช้งาน vb.net แบบรวบรัด กระชับ เข้าใจง่าย เพื่อปูพื้นฐานการเรียนรู้ vb.net ขั้นสูงต่อไป ให้แก่ท่านทั้งหลาย
ขอให้ติดตามบทความนี้กันไปเรื่อย จะมา Update ความรู้ให้เป็นระยะๆ ..ให้ท่านเตรียมติดตั้งโปรแกรม Visual Basic 2008 ไว้ก่อนล่วงหน้า 
การติดตั้งโปรแกรม Visual Basic 2008 ทำได้2ทาง คือ ติดตั้งผ่านเน็ต หรือจะหาแผ่นCDมาติดตั้งเองก็ได้ ..คราวหน้าเรากลับมาเรียนรู้กัน
Link:VB.NET Setup
http://www.microsoft.com/express/download/